Hírek

Hírlevél 2019.01.17.

Hírlevél 2019.01.10.

Hírlevél 2019.01.02.

Hírlevél 2018.12.11

Hírlevél 2018.11.28.

Hírlevél 2018.11.16.

Hírlevél 2018.11.09.

Hírlevél 2018.10.29

Hírlevél 2018.10.19.

Hírlevél 2018.10.12.

Hírlevél 2018.10.05.

Hírlevél 2018.09.14.

Hírlevél 2018.09.12.

Hírlevél 2018.09.10.

Hírlevél 2018.08.30.

Hírlevél 2018.08.17.

Hírlevél 2018.08.03.

Hírlevél 2018.07.24.

Hírlevél 2018.07.17.

Hírlevél 2018.07.03.

Hírlevél 2018.06.29.

Hírlevél 2018.06.13.

Hírlevél 2018.06.08.

Hírlevél 2018.05.22.

Hírlevél 2018.05.11.

Hírlevél 2018.04.27.

Hírlevél 2018.04.18.

Hírlevél 2018.04.06.

Hírlevél 2018.04.03.

Hírlevél 2018.03.21.

Hírlevél 2018.03.13.

Hírlevél 2018.03.06.

Hírlevél 2018.03.02.

Hírlevél 2018.03.01.

Hírlevél 2018.02.23.

Hírlevél 2018.02.12.

Hírlevél 2018.01.09.

Hírlevél 2017.11.13.

Hírlevél 2017.11.06.

Hírlevél 2017.10.11.

Hírlevél 2017.09.25.

Hírlevél 2017.09.20.

Hírlevél 2017.09.08.

Hírlevél 2017.08.23.

 

Hírlevél 2017.07.19.

Hírlevél 2017.06.23.

 

Hírlevél 2017.06.14.

Hírlevél 2017.06.02.

 

 

Hírlevél 2017.05.25.

Hírlevél 2017.05.19.

Hírlevél 2017.05.

 

Hírlevél 2017.03.23.

 

Itt a NAV tájékoztatója az evatörvény változásairól
Több ponton változott az egyszerűsített vállalkozói adóról (eva) szóló törvény, a módosítások
jellemzően a jogszabályi rendelkezések pontosítását szolgálják.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján az egyéni cég kizárólag korlátlan mögöttes felelősséggel működhet, ezért indokolt volt az evatörvény azon rendelkezéseinek módosítása, melyek korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cégről rendelkeznek. Ezek a pontosítások 2016. november 26-ával léptek hatályba. Idén január 1-jétől a kisadózó  állalkozások tételes adója szerinti adózásra áttérő kkt., bt., egyéni cég által fizetendő osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 16 százalékról 15 száza- lékra csökken. Ugyancsak az év elején lépett hatályba az a változás, mely szerint a tárgyévben költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás összege csökkenti az eva alapját. Tekintettel arra, hogy a támogatás összege az adóalapot csökkenti, ezért a jogszabályi kötelezettség alapján a  árgyévben visszafizetett támogatás összegével már a bevételt nem lehet csökkenteni. Átmeneti szabály szerint a jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévben visszafizetett támogatás összege az eva alapját csökkenti, ha az a támogatás folyósításakor az egyszerűsített vállalkozói adó alapját képezte. Január 1-jétől módosult az evás biztosított egyéni vállalkozók magasabb járulékalapról tör- ténő választásának szabálya is. A 2016. december 31-éig hatályos rendelkezés értelmé- ben az evás adózó biztosított egyéni vállalkozó az adóévre szóló nyilatkozatát első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg tehette meg az állami adóhatóság felé.
A módosítás következtében a magasabb járulékalap adóévre szóló választásáról – az ér- vényes minimálbér/garantált bérminimum összegének ismeretében – a tárgyév első járu- lékbevallásában, azaz 2017. február 12-éig nyilatkozhat az állami adóhatóság felé. A nyi- latkozat az Art. szerint végrehajtható okiratnak minősül. Speciális lehetőség ez az evás adózók számára, miután 2017-re mind a két szabály alkal- mazható. Tehát, akik már 2016-ban nyilatkoztak a magasabb járulékalap választásáról, nekik nem kell ismét nyilatkozatot tenniük, így a január hónapra vonatkozó 1758. számú bevallásukat már a magasabb járulékalap figyelembevételével készítik el, és ez alapján fizetik meg a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót.Azon adózók, akik eddig még nem éltek a magasabb járulékalap választásának lehetőségével, a módosítás alapján 2017. február 12-éig nyilatkozhatnak erről a január havi 1758.
számú járulékbevallásuk- ban. Lényeges, hogy a választással egyidejűleg ők is már a magasabb járulékalap figye- lembevételével készítik el a január havi elszámolásukat. forrás: adozona.hu 2017.02.07.
1
2017.
Módosult a számla kötelező adattartalma
A korábbi áfaösszeg tizedénél már föl kell tüntetni a vevő adószámát – figyelmezet a MAZARS. Január 1-jével változnak a számla kötelező tartalmi elemei: a terméket beszerző, szolgál- tatást igénybe vevő adószámát eddig csak abban az esetben kellett feltüntetni, ha az áthá- rított adó összege elérte az egymillió forintot. Ez az értékhatár zuhant most le a tizedére. A hibásan kiállított számlát befogadók is retorzióra számíthatnak: az adóhatóság meg- tagadhatja a levonási jog érvényesítését. Az új év beköszöntével számtalan jogszabályi változás lépett hatályba, és ahogy az gyakran előfordul, az adózók számára nem mindig egyszerű az ezek közötti eligazodás. Különösen nagy a zűrzavar az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) és az adózás rendjéről szóló törvény (Art., 2003. évi XCII. törvény) körül, hiszen módosításuk eltérő napon lép hatályba – foglalja össze a MAZARS legfrissebb jelentése. A bizonytalanság főként az 1 millió, illetve 100 ezer forintos értékhatár kérdését érinti a számlaadással kapcsolatban. A törvény 169. §-a, mely a számla kötelező adattartalmáról rendelkezik, január 1-jével módosult.
Eszerint a számla kötelező tartalmi kelléke a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adószáma abban az esetben, ha a számlán az áthárított adó összege eléri vagy me- ghaladja a 100 ezer forintot. Ez az értékhatár tavaly még 1 millió forint volt, 2017. január 1- jei hatállyal módosult 100 ezer forintra. Az átmeneti szabályok értelmében kizárólag a 2017. január 1-jén, vagy ezt követően kiállított számlákra érvényes az új értékhatár. Ez azt jelenti, hogy amennyiben 2016-ban került sor a számla kiállítására, de 2017. évi teljesítési időponttal, még a korábbi szabályok érvényesek: csak akkor kellett a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybe vevőjének az adószámát feltüntetni a számlán, ha az áthárított adó értéke legalább 1 millió forint volt. „Az áfatörvény alanyai számára igen fontos szabályról van szó – mondta el Kardos Dóra, a Mazars Kft. adómenedzsere. A nem megfelelő adattartalommal kibocsátott számla miatt a kibocsátó ugyanis mulasztási bírsággal sújtható. Ennél is nagyobb azonban a kockázat be- fogadói oldalon. Mivel a levonási jog érvényesítésének tárgyi feltétele az áfatörvény előírás- ainak megfelelően kibocsátott számla, abban az esetben, ha a vevő adószáma lemarad, az adóhatóság megtagadhatja a levonási jog
érvényesítését mindaddig, amíg a kibocsátó nem állít ki helyes, már a vevő adószámát is tartalmazó számlát.”

Nem változik ugyanakkor az Art. arra vonatkozó szabálya, mely szerint a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettséget azon számlák tekintetében kell teljesíteni, amelyeken az áthárított adó értéke az 1 millió forintot eléri vagy meghaladja. Január 1-jétől tehát változatlan marad azoknak a bizonylatoknak a köre, amelyeket a 65-ös bevallás M lapján szerepeltetni kell.
2
2017.
Kardos Dóra ugyanakkor felhívta a figyelmet: „A változás ezen a területen is hamarosan beköszönt, hiszen az elfogadott módosítás értelmében 2017. július 1-jétől itt is módosul az értékhatár: a jelenlegi 1 millió forintról, követve a számla adattartalmához kapcsolódó jogszabályi változásokat, 100 ezer forintra csökken

forrás: Adó/Online, VOSZ/Pénzügyi szekció/ Illy Katalin

2. Osztrák–Magyar Üzleti Fórum
Üzleti és befektetési lehetőségek Ausztriában

Rendezők: BKIK – Piac & Profit
Időpont: 2017. március 2. csütörtök, 10.00−16.00
Helyszín: Budapest, BKIK Székház, 1. ker. Krisztina körút 99. A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya szakmai támogatásával

Előadástémák
• Az ausztriai üzleti környezet hazai vállalatok számára kedvező adottságai, a két or- szág gazdasági kapcsolatai. Piaci rések tartományonként.

Felkért előadó: Mautner Márk vezető külgazdasági attasé, Magyar Nagykövetség, Bécs

• Adózási, szabályozási környezet Ausztriában. Kedvező és szigorúbb szabályozások. Érdemes-e kint céget létrehozni? A regisztrációs státusz értelmezése.

Felkért előadó: Dr. Schnabl & Partner OG

• Marketing osztrák módra. Ügyfélszerzés, piacszerzés Ausztriában. Felkért előadó: dr. Csordás Ferenc ügyvezető igazgató

• Hogyan legyünk sikeresek az osztrák piacon? Üzleti, vállalkozási és kommunikációs kultúra Magyarországon.
Felkért előadó: Georg Csics osztrák vállalkozási és management tanácsadó

• A kiállításokon, vásárokon való részvétel ára és haszna.
Felkért előadó: Vécsy György, a Vécsy és Társa Kft. ügyvezető tulajdonosa
3
2017.
• Fektessünk ausztriai ingatlanba! Az ingatlanbefektetés piaci hozamai, források oszt- rák beruházásokra. Szállodákba, panziókba történő befektetés előnyei.

Előadó felkérés alatt

• A hazai építőipar, az alvállalkozók esélyei, piaci lehetőségei, a megrendelésekhez jutás titkai.
Előadó felkérés alatt

• A munkavállalás, munkáltatás feltételei, szabályai Ausztriában. Előadó felkérés alatt

Interaktív Fórum: Az előadók válaszolnak
Gyakorlati tanácsok export, céges jelenlét, beruházás, munkáltatás témájában

Üzleti kézfogó. Moderált networking-program a konferencia-résztvevők számára az üzleti kapcsolatok bővítésének szándékával. Műfaj: Plenáris előadások. A kávé, illetve ebédszünetekben személyes konzultációs lehe- tőség az
előadókkal. Kiállítókat fogadunk. Üzletember-találkozó a networking-program ke- retében.
A tematika változtatási jogát fenntartjuk!

További információ és regisztráció: http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/

Read more